ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สิริรัตน์    งิ้วโสม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1