ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง กนกวรรณ    ภูศรีฐาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ไพศาลวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1