ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ผดุง    ประพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1