ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทวีเดช    แสนชนม์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1