ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทัศน์    ชุณห์วิจิตรา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลกุสุมาลย์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1