ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เศกสรร    เพียสา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1