ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขจรศักดิ์    โสรินทร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1