ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระ    พลเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1