ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ฐานุพงศ์    เลิศวรรณวัชร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกวนบุ่น
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1