ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รุ่งฤทธิ์    ศรีวรรณะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1