ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เพ็ญแข    นาถโกษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านห้วยหีบวิทยาธาร
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1