ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เวศ    กุตระแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1