ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สงวนศักดิ์    ราชแผ้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแมดนาท่ม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1