ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุมิตรชัย    ด่านลาพล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1