ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระศักดิ์    แก้วกิ่ง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1