ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อนุสิทธิ์    นามโยธา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าแร่วิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1