ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยโท ศุภวัฒน์    พิมพ์มีลาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงหลวง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1