ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    อินธิแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนวัฒนาวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1