ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รินทร    มลาวาสน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแข้โนนมาลา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1