ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิทักษ์    ไชยโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1