ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วชิรพงศ์    วงศ์มหาชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1