ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทนารัตน์    ฝ่ายราษฎร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัวบาน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2