ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภานุพงษ์    คำภูษา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1