ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิตร    ชูอารมณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อเดือนห้า
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1