ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรพต    พิมพ์รส
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านสร้างค้อ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1