ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ดร. กษมน    มังคละคีรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลางนาเดื่อ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1