ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชาย    แก้วดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลภูพาน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1