ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสงี่ยม    ถึงนามลี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านกุดไห
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1