ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุคนธ์    จีนคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านค้อใหญ่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1