ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพรวัลย์    ชินโณ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2