ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาพร    กิณเรศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2