ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทัศน์ณรงค์    อัมราช
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเปือย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2