ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ดิเรก    กลยนี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกลางหนองดินดำ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2