ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประพันธ์    ขันธ์พัฒน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2