ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ราเชนทร์    ฟองอ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่บ้านไฮ่
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2