ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงศักดิ์    จันทรังษี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนแคน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1