ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรพล    ผ่องกมล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบดมาดพอกน้อย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2