ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รัชตะ    สมพมิตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาตากาง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2