ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ละอองเดือน    คนยัง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2