ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จีระพงษ์    จันทรักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสองคอน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2