ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พอใจ    อินทร์สา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนหวาย
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2