ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไมตรี    บนปาก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบัว
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2