ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เรืองฤทธิ์    สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2