ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพฑูรย์    ชัยประโคน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาเหมือง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2