ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิงห์ประเสริฐ    นาคโคตรคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาถ่อน
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2