ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญจันทร์    เจริญไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดตะกาบ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2