ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญถิ่น    ภูดินทราย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านงิ้วพังฮอหนองท่ม
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2