ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    ศรีสำราญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไฮ่ปลาโหล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2