ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เสวียน    ราชคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกุง(วาริชภูมิ)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2