ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เยาวลักษณ์    ยศติวงค์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จงกลกิตติขจรวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2